Chat med os

DANSK:
AU Helpline-chatten er for studerende på Aarhus Universitet, der ønsker en fortrolig chatsamtale med en frivillig medstuderende. Emner du kan chatte med os om er de samme som på telefonlinjen, herunder fx studiepres, eksamensangst, trivsel, ensomhed eller depression. Vi gør opmærksom på, at de frivillige i visse tilfælde vil opfordre dig til at ringe ind, hvis han eller hun får en fornemmelse af bedre at kunne hjælpe dig over telefonen og hermed øge sandsynligheden for, at du får noget positivt ud af samtalen. Hvis du oplever kø på chatten, og har ventet i mere end 10 minutter, så ring ind, da vi har større kapacitet på telefonlinjen.

De frivillige, der besvarer chatten, tilstræber en professionel og seriøs tilgang til samtalen, hvorfor vi af rent princip oftest undlader at anvende eksempelvis emojis, metaforer, sarkasme eller ironi på chatten. Dette er for at vise, at vi tager chatsamtalen alvorligt og gerne vil gøre os umage med at få indblik i netop din situation, så vi kan støtte dig bedst muligt.

For at starte en chatsamtale på dansk, tryk på boksen med tekst på dansk.

ENGLISH:
The AU Helpline chat is for students at Aarhus University that are looking for a confidential conversation with a volunteer student. The topics we cover are the same as over the phone and include issues like stress, anxiety before exams, homesickness, loneliness or depression. The volunteers will in certain cases encourage you to call in if he or she feels this will serve you better and improve the outcome of the conversation.

The volunteers that answer the chat have a professionel and serious approach to the conversation, and for this reason we try not to make use of emojis, metaphors, sarcasm or irony over the chat. This is to show you that we take you seriously and would like to grasp your situation and help you in the best way possible.

To start a chat conversation in English, click the box with English text.

Chatten er understøttet af basechat.com